GROEPEN

Voor de kids

De kinderen draaien wekelijks mee in een spel- en praatgroep,  in totaal zijn er 8 bijeenkomsten en een follow-up bijeenkomst na een paar maanden.
Er wordt gewerkt met spel, gesprekken, het KIES-verhaal, tekeningen, drama, werkbladen en andere passende en creatieve werkvormen.
De kids vinden vaak herkenning en steun bij elkaar en leren hun eigen gevoelens te herkennen en te verwoorden.
Zij krijgen meer grip op hun eigen situatie en leren waar en hoe zij invloed kunnen uitoefenen.
Er is ruimte voor de kinderen om de scheiding en gevolgen daarvan een plek te geven en indien nodig eventuele negatieve ervaringen te verwerken.  
Verwerken en versterken!

Villa Pinedo heeft een mooie brief gemaakt voor kinderen die gescheiden ouders hebben. 

Klik op de afbeelding om de brief te lezen. 

 

 

In dezelfde periode ontvangen ouders een 3-tal oudervideo's. 
Ouders krijgen tijdens in deze video's informatie over het traject van hun kind en daarnaast wordt met hen gekeken hoe zij hun rol als ouder kunnen vormgeven na de scheiding, hoe zij hun kind kunnen ondersteunen bij het omgaan met de scheiding, hoe samen ouders te blijven.
Wat zijn hindernissen, wat zijn juist helpende factoren?
Waar liggen de uitdagingen en hoe ga je deze aan...

Je krijgt:

  • intakegesprek 
  • 8 groepsbijeenkomsten voor je kind
  • 3 video's + veel extra informatie 

Villa Pinedo heeft een waardevolle brief geschreven aan ouders die een scheiding mee maken.

Klik op de afbeelding om de brief te lezen. 

Hoe is dit allemaal voor mijn kind? Bekijk onderstaande links. Nuttige info!

  Wat doet een scheiding met een kind?

Hoe werkt scheiden met jonge kinderen?

 

Start nieuwe KIES groepen

KIES-groepen voorjaar 2023

Leeftijd 7-12 jaar

Bij voldoende aanmeldingen starten er 2 groepen. Kinderen worden dan zoveel mogelijk geclusterd naar leeftijd. (bijv. 7-9 jr en 10-12 jr)

Groep 1 tijd: 14.45 uur – 15.45 uur

Groep 2 tijd: 16.00 uur – 17.00 uur

Data: 3 april, 17 april, 8 mei, 15 mei, 22 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni

U kunt uw kind opgeven via de aanmeldknop of via een mailtje naar info@stormvoorbij.nl

 

Wat kinderen zeggen...

Sinds KIES ben ik niet meer verdrietig geweest over de scheiding.

Jongen, 10 jaar

Ik vond het fijn bij KIES. Mag ik na de zomer weer mee doen?

Meisje, 12 jaar

Wat ouders zeggen...

KIES is heel informatief voor ouders en voor de kinderen erg leuk en leerzaam.

Vader van meisje van 8 jaar

Tijdens de ouderavond werd benoemd dat ik mijn energie moet stoppen in waar mijn invloed ligt en dat ik me niet steeds moet richten op wat mijn ex anders kan doen. Dat heeft me geholpen anders te kijken.

Moeder van meisje van 7 jaar

KIES is een superleuke cursus voor ouders en kinderen om beter met de scheiding te leren omgaan.

Moeder van jongen van 10 jaar

Als ze bij mij is, dan heeft ze zo'n heimwee...